• 11
  • 12
  • 13

Fejlesztési célkitűzések

 

1.     Humán erőforrás fejlesztése
 

1.1.                     Élettér,lakóhely, lakókörnyezet fejlesztése

17 db építési telkeket alakítottunk ki. Régi építési telek 3 db van az Önkormányzat tulajdonában. Az új telkeken környezettudatos lakóházak építését tervezzük. Új házak építésének támogatása, faluszépítés. Fiatalok letelepedési kedvezményrendszerének kidolgozása.
 

1.2.                     Közösségépítés, civil társadalom fejlesztése

Civil szféra szerepének erősítése /egyesületek létrehozásának, működésének segítése/
Vallási közösségek támogatása
Lakosság bevonása a fejlesztési folyamatokba.


 

1.3.                     Életminőség javítása, szellemi kapacitás bővítése

 

Oktatási- és művelődési intézmények fejlesztése / Kulturális oktató, továbbképző és hagyományőrző központ kialakítása
Képzési program bevezetése /Környezettudatos életmódra nevelés, felnőttképzés, gyakorlati életvezetés/

Identitás tudat, imázs felépítése
Egészségvédelmi program megvalósítása
 

2.     A gazdaság fellendítése
 

2.1.                    . Az ipar, mezőgazdaság, turizmus fejlesztése

Megújuló energiatermelés alkalmazása. Energiaültetvények telepítése. Az önkormányzat termőföldjeit úgy hasznosítjuk (megújuló energiaforrás termesztése), hogy azok a jelenleginél nagyobb anyagi bevételt hozzanak, az itt élők számára pedig munkalehetőséget biztosítsanak.
Kézműipar, javító, szolgáltató ipar fejlesztése. Helyi termékek előállításának ösztönzése
 

2.2.                     Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás

Állat és kirakodóvásárok visszaállítása, heti piac létesítése
Helyi termékek piacra jutásának segítése
Helyi szolgáltatások fejlesztése
 

2.3.                     Infrastruktúra fejlesztés

Útfelújítási és építési program kidolgozása, megvalósítása /belterület és külterület/
Szennyvíztisztítás helyi megvalósítása
Internet elérhetőségének biztosítása

 

2.4.                    Turizmus különböző ágazatainak fejlesztése
 

Öko-falu a faluban kialakítása / Az energiatakarékos környezetbarát építkezés bemutatása és aktív használata./ Falusi turizmus fejlesztése

Turisztikai információ létrehozása. Marketing terv elkészítése, végrehajtása

A szabadidő sport (horgász, kiránduló, lovas, vadász) turizmus feltételeinek megteremtése

Kerékpáros turizmus népszerűsítése (Fertőszentmiklós-Répcelak, Bük-Répcelak)

 

3.     Épített és természeti környezet minőségének javítása, szellemi örökség védelme
 

3.1.                    Épített környezet javítása
 

Falukép megőrzése, javítása
Helyi védelem kialakítása

Védett épületek felújítása, új funkciók kialakítása /Imaház, régi iskolák, Kultúrház, Községháza/

 

3.2.                    Környezet és természetvédelem
 

A természeti értékek helyi védelembe vétele.

A falu vonzerejének növelése érdekében a Nagytó és környékét szeretnénk úgy rendbe hozni, hogy az vonzó legyen mindenki számára. Jóléti tó és szabadidőpark /Nagytó és környéke/

 

 

3.3.                    Szellemi örökség védelme

 

Hagyományok felkutatása, életben tartása, ápolása

 

 

Küldetés, jövőkép:

Répceszemere, a független, önellátó falu!

 

 

Répceszemere község váljék a lakosság és a befektetők számára vonzó, együttműködésre nyitott, természeti és kulturális értékeit megőrző, felelevenítő és használó településsé. Az állami támogatásoktól függetlenül tudja fenntartani az intézményeket, és a község működtetését, fejlesztését.
Olyan színvonalú épített és kulturális környezetet akarunk kialakítani (a lakosság és a civil szervezetek segítségével), amely a települést vonzóvá teszi az itt élők és környékbeliek számára. Ezzel kívánjuk növelni a község népesség megtartó és vonzó erejét.


Ennek érdekében:

 

·        Törekszünk a község lakosságának szemléletváltását kedvező irányba terelni

·        Aktívan együttműködünk a kistérség többi tagjával és minden lehetséges partnerrel. A többi település együttműködésével valósítunk meg programokat, projekteket

·        Falufejlesztési programot indítunk

·        A mezőgazdasági profil átalakítására törekszünk energiaültetvények létesítésével

·        Szélerőmű park építésébe kapcsolódunk be. Tervezzük megújuló energiák alkalmazását

·        Oktatási, továbbképző, kulturális és hagyományőrző központ alakítunk ki

·        Külföldi ingatlan tulajdonosokat bevonjuk a fejlesztésekbe

·        Meglévő természeti adottságainkat ésszerűen hasznosítjuk

·        Civil szféra szerepének erősítése  /egyesületek működésének segítése/

·        Fiatalok letelepedési kedvezményrendszerének kidolgozása

·        Képzési program bevezetése /Népfőiskola, felnőttképzés, gyakorlati életvezetés/

·        Állat és kirakodóvásárok visszaállítása, heti piac létesítése

·        Öko-falu a faluban kialakítása /faluszálloda/ Az energiatakarékos környezetbarát építkezés bemutatása és aktív használata.

·        Falusi turizmus fejlesztése

·        A szabadidő sport (horgász, kiránduló, lovas, vadász) turizmus feltételeinek megteremtése

·        Útfelújítási és építési program kidolgozása, megvalósítása /belterület és külterület/

·        Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító építése

·        Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása /zárt rendszer/

·        Új építési telkek kialakításával lehetőséget teremtünk új lakások kialakítására a helyi fiataloknak és az újonnan beköltözötteknek.

·        Korszerű hulladék-gazdálkodás megvalósítása, szelektív hulladékgyűjtés

·        Helyi védelem kialakítása, védett épületek felújítása, új funkciók kialakítása

·        A falu vonzerejének növelése érdekében a Nagytó és környékét szeretnénk úgy rendbe hozni, hogy az vonzó legyen mindenki számára. Jóléti tó és szabadidőpark kialakítása