• 11
  • 12
  • 13

Az emberi erőforrások és a kulturális örökség helyzete
 

A népesség létszáma lassan csökken. Az elmúlt években jelentős elvándorlás nem történt. A megüresedett házakat elsősorban osztrákok vásárolták meg. Ma a házak 18 %-a külföldiek tulajdonában van. Üresen álló épület kevés van.

Sok a műemlék jellegű, helyi védettségre érdemes épület.

A Katolikus Templom külső felújítása 2012-ben történt meg. Szükséges lenne a templomkert és a Templom belső megújítása is.
Az Evangélikus Imaház sürgős felújítása szükséges, amit egybeköthetünk egy funkció kibővítéssel (kiállító terem, mikro koncert terem)
A régi iskolák, a kultúrház és a valamikori Apácazárda közös egységként egy Oktatási Központ kialakítása keretében kerülhet felújításra.
A valamikori vasútállomás felújítva, jó állapotban, magánkézben van.
A régi kúriák és kúria jellegű épületek magántulajdonban vannak, így védelmükre csak a helyi védettségbe vételen keresztül kerülhet sor.
A régi parasztházak megmentése, felújítása részben az osztrák tulajdonosoknak köszönhetően magvalósult.