• 11
  • 12
  • 13

A helyi gazdaság rövid bemutatása
 

 

Jelenleg a legnagyobb foglalkoztató a Ruisz Díszfaiskola, mely családi vállalkozásként 8-10 főt foglalkoztat.
Az Önkormányzat fenntartásában működik az Idősek Otthona, ahol 6 fő gondozza az ellátottakat. Házigondozó 1 fő, Falugondnok 1 fő, Körjegyzőség 3 fő, hivatalsegéd és karbantartó 2 fő. Ezen kívül alkalmanként közhasznú és közcélú munkásokat is foglalkoztatunk.
A SO-HORP COOP Kft 2 alkalmazottat foglalkoztat a kereskedelemben.

Ezen kívül néhány kisvállalkozás és őstermelő működik a faluban.
 

Az elektromos hálózat, vízvezeték, gázvezeték, telefonhálózat kiépített a településen.

A község kiépített utjainak állapota változatos képet mutat. Az utcák közül a Kossuth utca és a Plébánia köz nem szilárd burkolatú. A járdák betonozottak.

A csapadékvíz elvezető rendszer nyitott árkos rendszerű.
Egy vegyesbolt és egy italbolt található a faluban.
Hulladékszállítást a Rekultív Kft végzi.
Nyilvános Internet hozzáférés a Községházán található.
Idősek Otthona 15 fő állandó bentlakására alkalmas.

A nappali szociális ellátás 7 főt tud ellátni.
Házigondozói szolgálat jelenleg 4 órában működik.
A Falugondnoki szolgálat kisbusza 9 fős.
Postai szolgálatot mobilposta és a körjegyzőség dolgozói látják el.